İstanbul Şehri Kültür Tarihi Araştırmaları Merkezi
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
KİTAPLAR

     Elinizdeki bu kitapta, bu bölgenin kısa ve derli toplu bir monografyasının verilmesini amaçlamıştır. Katalog çalışması gibi bir eser ortaya koyma amaçlanmadığı gibi, her mimari eseri de tek tek ele alarak incelemek gibi bir gaye de taşımamaktadır. Bugünde, Sosyo-iktisadi geleneğinde, hızla bir değişim yaşamakta olan Bahçekapı ve çevresinin bir dönemini, görsel arşiv ile destekleyerek İstanbul hafızamıza bir katkı ve farklı bir bakış açısı ile Bahçekapı-Sirkeci ve Eminönü bölgesini görebilmeyi sağlayabilmek hedeflenmiştir. devamı...
Tüm kitaplar için Tıklayınız

İstanbul, bir şehirden öte....
Vazgeçilmezle nefret çizgisinde...
Milyonların ondan başka bir yere gitmeyi düşünmedikleri...
İçerisinden bir deniz geçen...
Sizi sıkmadan ve bir aydan fazla her gününü gezmeye doyamayacağınız tek dünya şehri...
Tasavvuf ve eğlence merkezi...
devamı...
Tüm kitaplar için Tıklayınız

Tarihi Yarımada’da ‘Sur’lardan Zeytinburnu’na çıkan yollar ve yol üzerindeki kapılar, Yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu`nun hazırladığı eserle ardına kadar açıldı. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’ndan neşredilen “Zeytinburnu Yollar ve Kapılar”, yükleri ve kullananlarının yanı sıra kendileri de devamlı değişen insanlığın ‘yorgun’ hizmetkarlarının hikayesini anlatıyor. Çok sayıda fotoğraf, harita ve kupürün yer aldığı 191 sayfalık eser, bugünkü Zeytinburnu’nu içine alan coğrafyada yaşanan tarihsel sürece, cumhuriyet dönemi ağırlıklı olmak üzere ışık tutuyor. devamı...
Tüm kitaplar için Tıklayınız

Bugün, Gündelik hayatın içerisinde Kasımpaşalık ifadesi artık karşılığını bulmaktadır.

Evet, Kasımpaşalılık nedir diye sormaya başlarken, bir an da bu Kasımpaşa neresidir? Sorusu ile karşılaşıveririz.

Kasımpaşa neresidir? Sorumuza net cevap ararken, bir kitap yayınlandı. Kasımpaşa semti ile ilgili merak ettiğiniz her şey bu kitapta yer almaktadır. Açıkçası Kasımpaşa’nın kitabı yazıldı devamı...
Tüm kitaplar için Tıklayınız


İstanbul`un Kitabı Fatih adlı bu eser, Fatih Belediyesi’nin bir kültür hizmeti olarak yayınlanmış olup, Süleyman Faruk Göncüoğlu tarafından hazırlanmıştır. devamı...
Tüm kitaplar için Tıklayınız

Bugünün dünyasına baktığımızda, içerisinde bazı küçük devletlerin nüfusundan daha fazla insanı barındıran şehirlerle karşılaşmaktayız. İstanbul, bu şehirlerden biridir. Ve bu vasfını kuruluşundan beri sürdüre gelen nadir şehirlerden de biridir. devamı...
Tüm kitaplar için Tıklayınız

“Tanıdıkça sevilir, sevildikçe de sahip çıkılır” düşüncesiyle hazırladığımız elinizdeki bu kitabın temeldeki amacı İstanbul’u tanıtmaktır. devamı...
Tüm kitaplar için Tıklayınız

Yazılı 2700 yılı aşkın, arkeolojik bulgular yüzyılda 9000 yıla yakın bir tarihin varlığından bahsedebileceğimiz İstanbul; değişim ve gelişim kelimelerinin de hakkını ver mi? bir dünya şehridir. devamı...
Tüm kitaplar için Tıklayınız

İstanbul tarihçisi ve araştırmacı Süleyman Faruk Göncüoğlu, gül lokumundan tarihi kervansaraylara, tramvaydan bağ evlerine kadar Üsküdar`ın kaybolan tarihi değerlerini anlattı. devamı...
Tüm kitaplar için Tıklayınız

Bu çalışmayla H. Necdet İşli´nin yaşamında önemli bir kısmını teneffüs ettiği Aksaray Semti´nin tarihi sınırlarını ortaya koymanın dışında, temel hatlarıyla eski eser ve dokusunun gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması amaç edinilmiştir. devamı...
Tüm kitaplar için Tıklayınız
Tarih Nasıl Yazılır ? / 15 Kasım 2012, Perşembe
Tarih Nasıl Yazılır ?

Yazılı ve görsel basında sık sık yer alan tarihi olay ve şahsiyetlerle ilgili hataların neresini düzeltelim diyecek olursak epey zor.

Tabiri caiz ise, bir deli kuyuya taş atıyor. kırk akıllı çıkaramıyor.

Misali. Mimar Sinan ve Mihrimah Sultan arasında yaşanmış olduğu iddia edilen aşk ile ilgili zorlanarak uydurulan hikaye maalesef şehir ve semt tarihi çalışmalarında da yer almaya başlamıştır.

devamı...
Büyük İnsanların Okumasında Bir Yarar Göremeyecekleri Bir Yazı / 4 Aralık 2009, Cuma
İster kuş olsun, ister domuz, isterse normalinden bir grip vakası olsun inşallah yaşamayız
Ben yaşadım, canlı canlı da tecrübe ettim. O eklem ağrılarıyla ne yatarak ne de oturarak rahat edebildim. Uyuyamamanın getirdiği huzursuzluk ise, anlatılamaz. devamı...
İstanbul Şehri Kültür Tarihi Araştırmaları Merkezi / 23 Kasım 2008, Pazar
İstanbul Şehri Kültür Tarihi Araştırmaları Merkezi
Günümüzde artık önemli olan nüfusun nicel çokluğu değil niteliği ve diğer demografik değerlerdir. Kültürün; globalleşen dünya yapısı içinde, uluslararası ilişkilerde ve ticari alışverişlerde bir güç olduğunun önemi her geçen gün daha net anlaşılmaktadır.

Avrupa Birliği süreci, milli kimlik, dünya siyasi arenasında bir yer edinme ve gelecek yüzyıllar içinde iktisadi ve kültürel yapısını koruyarak var olma mücadelesi arayışlarında, Türkiye olarak bir metodoloji ve beraberinde yetişmiş, analitik düşünen insan gücü sıkıntısı çekilmektedir.

Milli ve manevi değerleri haiz, bilgiyi eyleme dönüştürebilen, kimlik sahibi, bir birey olarak kendini görebilen insan yetiştirmenin değeri her geçen gün şiddetli bir şekilde hissedilmektedir.

Türkiye bir değerdir. Sahip olduğumuz tarihi miras ve medeniyet bu coğrafya üzerinde halen yaşamaktadır. Bizlerin kültürel ve milli değerlerimiz olan tarihi eserlerimizden, şehirli yaşam kültürüne kadar tüm medeniyet değerlerimizi tanımaya, sahip çıkmaya ve korumaya çok büyük ihtiyaç vardır.

İstanbul başta olmak üzere, Anadolu coğrafyası dünya medeniyet ve uygarlık tarihinin beşik noktasındadır. Sadece Anadolu coğrafyası, tüm dünya üzerinde kurulan uygarlıkların tamamına yakın sayıda uygarlığı bünyesinde barındırmaktadır. Arkeolojik kazılar bunun birer göstergesi ve bizlerin gurur kaynağıdır.
devamı...
Avdetilik / 16 Ekim 2008, Perşembe
Avdetilik


Araştırma merkezimiz bünyesinde yer alan tarihçi Hayrullah Cengiz Bey`in Avdetilik üzerine yayımlanan makalesi...
devamı...
İstanbul`da çocuk olmak / 4 Ekim 2008, Cumartesi
İstanbul`da çocuk olmak

İstanbul coğrafyasını bilemeyeceğim ama Osmanlı İstanbul`u çocuk tarihi üzerine herhangi bir yazı hazırlamak istenildiğinde her daim mevcut bulunan yazılı dokümantasyon ve görsel malzemesiyle bugün bile üzerine tekrar tekrar araştırma yapılacak kaynaklarla doludur.
devamı...
Mahallede bir tören / 4 Ekim 2008, Cumartesi
Mahallede bir tören: Amin Alayı ve İlk Ders

Evin küçük bebeği 5-6 yaşına gelince mektep çağına gelmiş olurdu. Sıbyan mektebine başlamak çocuk için olduğu kadar aile için de bir dönüm noktasıydı. Bu önemli güne bir düğün kadar gösterişli Amin Alayı ile başlanırdı. "Amin Alayı" bir diğer tabirle "Bed-i Besmele Cemiyeti" kısaca okula başlayacak çocuğun; hocanın, kalfa ve bevvabın(hademe), öğrencilerin, mahalle çocukları ile diğer mahalle ahalisinin iştirak ettikleri, kalabalık bir törenle evden alınıp mahallede belli adetler çerçevesinde bir tur atıldıktan sonra evde yahut mektepte ilk dersini alma merasimiydi. Bu merasim için birkaç ay bazen de bir yıl önceden tatlı bir hazırlık telaşı başlardı.
devamı...
Kültür Tarihi Araştırmaları Merkezi / 7 Şubat 2008, Persembe
Kültür Tarihi Araştırmaları Merkezi
İstanbul Şehri Kültür Tarihi Araştırmaları Merkezi

Günümüzde artık önemli olan nüfusun nicel çokluğu değil niteliği ve diğer demografik değerlerdir. Kültürün; globalleşen dünya yapısı içerisinde, uluslararası ilişkilerde ve ticari alışverişlerde bir güç olduğunun önemi her geçen gün daha net anlaşılmaktadır.
 
Avrupa Birliği süreci, milli kimlik, dünya siyasi arenasında bir yer edinme ve gelecek yüzyıllar içersinde iktisadi ve kültürel yapını koruyarak var olma mücadelesi arayışlarında Türkiye olarak bir metodoloji ve beraberinde yetişmiş,analitik düşünen insan gücü sıkıntısı çekilmektedir.
devamı...

İstanbul’un Özbekleri / 5 Şubat 2008, Salı
İstanbul biz içerisinde yaşayanlar tarafından bilinmeyenlerle dolu bir şehir. Arkeolojik değere sahip bir mağarasıyla milyonlarca tarihe uzanan bir sürece göz kırpanken. Bin yılları aşan medeniyetler başkenti başlığıyla karşımızda duruveren bir şehirdir. Artık nasıl görmek istersek. Aslında bizlere sınırsız meraklar uyandıracak kadar dolu bir kültür tarihi şehridir. İstanbul… devamı...
Haliç Yahudileri ve Sinagogları / 5 Şubat 2008, Salı
Doğal bir liman olan Haliç, tarih boyu İstanbul kentinin bir ticaret merkezi olduğu gibi önemli bir yerleşim alanı olma özelliğini de taşımaktaydı, istanbul`un kent tarihi içerisinde Haliç kıyıları çeşitli milletlere ve dinlere ev sahipliği yaptığı gibi yahudilerin de İstanbul`daki ilk yerleşim yerleriydi. Haliç Yahudileri`nden bahsetmekle aslında İstanbul Yahudileri`nin büyük bir bölümünü ele almış olmaktayız, devamı...
N’Olacak Bu Haliç’in Hali… / 5 Şubat 2008, Salı
İstanbul, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış dünyadaki tek şehir. Büyük Roma, Doğu Roma (Bizans) ve Osmanlı imparatorluğu, başkent olarak İstanbul`u seçmiş. İstanbul, beş önemli kültürün de üzerinde hemhal olduğu bir şehir aynı zamanda. İstanbul bir de; özellikle Osmanlı imparatorluğu zamanındaki kimliği ile Yahudi, Rum, Ermeni ve Müslüman gibi farklı kültürlerin hep beraber yaşayabildiği, yaşamayı başarabildiği bir medeniyetin de şehri. Ve Haliç de; Balat`ı, Hasköy`ü, Fener`i, Ayvansaray`ı, Eyüp`üyle, ayrıca kilise, cami ve sinagoguyla bu şehrin en güzel panaromik yerlerinden biri. Bu açıdan kültür turizmi için de önemli ve vazgeçilmez bir yer Haliç. devamı...

YAZILAR
İstanbul Şehri Kültür Tarihi Araştırmaları Merkezi
Günümüzde artık önemli olan nüfusun nicel çokluğu değil niteliği ve diğer demografik değerlerdir. Kültürün; globalleşen dünya yapısı içinde, uluslararası ilişkilerde ve ticari alışverişlerde bir güç olduğunun önemi her geçen gün daha net anlaşılmaktadır.

Avrupa Birliği süreci, milli kimlik, dünya siyasi arenasında bir yer edinme ve gelecek yüzyıllar içinde iktisadi ve kültürel yapısını koruyarak var olma mücadelesi arayışlarında, Türkiye olarak bir metodoloji ve beraberinde yetişmiş, analitik düşünen insan gücü sıkıntısı çekilmektedir.

Milli ve manevi değerleri haiz, bilgiyi eyleme dönüştürebilen, kimlik sahibi, bir birey olarak kendini görebilen insan yetiştirmenin değeri her geçen gün şiddetli bir şekilde hissedilmektedir.

Türkiye bir değerdir. Sahip olduğumuz tarihi miras ve medeniyet bu coğrafya üzerinde halen yaşamaktadır. Bizlerin kültürel ve milli değerlerimiz olan tarihi eserlerimizden, şehirli yaşam kültürüne kadar tüm medeniyet değerlerimizi tanımaya, sahip çıkmaya ve korumaya çok büyük ihtiyaç vardır.

İstanbul başta olmak üzere, Anadolu coğrafyası dünya medeniyet ve uygarlık tarihinin beşik noktasındadır. Sadece Anadolu coğrafyası, tüm dünya üzerinde kurulan uygarlıkların tamamına yakın sayıda uygarlığı bünyesinde barındırmaktadır. Arkeolojik kazılar bunun birer göstergesi ve bizlerin gurur kaynağıdır.
devamı...
AYIN YAZISI
Ayıp Artık...
Halen tartışmakta (!) olduğumuz veya bir süreliğine de olsa gündemimize girmiş olan, tarihi Taksim Topçu Kışlası`nın yeniden inşası ile ilgili olarak tek şahsı kaygım, kötü uygulamalara emsal teşkil edeceği idi. Yeniden inşa edilsin veya edilmesin anlayışı bizleri aşmakta olan bir güç olduğu da kabulümüz.

"tek şahsı kaygım, kötü uygulamalara emsal teşkil edeceği idi" diye belirtmiştim ya, işte bu korkularım maalesef gerçekleşmeye başlamış olduğunu kısa sürede görmüş olmak beni şahsen derinden etkilemektedir.

Halka açık ve İstanbulluları denizle buluşmasını sağlayan bir kamu alanı olarak, Üsküdar sahilinde yer alan Paşalimanı parkı, bugün yeni bir inşaat alanına dönüştürebilme gayreti içerisindedir. Ve onunla ilgili kazı çalışmalarına da sahne olmaktadır.
devamı...
DERGİLER
Yeni Fikir
Tarih Düşünce
Chronicle
1453 Dergisi
RESİMLER
FATİH'in FERMANI
Fatih Sultan Mehmed Han'ın Fermanı
ÜSKÜDAR VE BOĞAZİÇİ REHBERİ
Üsküdar ve Boğaziçi Rehberi
İstanbul`un Kitabı Fatih adlı Kitap çalışması yürütülürken Tarihçi NECDET İŞLİ ve Araştirma Merkezi bünyesindeki arkadaşlar bir arada iken
Alev Alatlı ile merkezimizde hasbihal ederken...
Alev Alatlı ile merkezimizde hasbihal ederken...
İhsan Fazlıoğlu hocamız Ali Kuşçu`nun ölüm yıldönümünde Osmanlı döneminde Bilim Tarihi üzerine seminer verirken
İhsan Fazlıoğlu hocamız Ali Kuşçu`nun ölüm yıldönümünde Osmanlı döneminde Bilim Tarihi üzerine seminer verirken
İdris Bostan hocamız ile beraber araştırma merkezimizde
İlber ortaylı merkezimiz bünyesinde ihtisas semineri verirken
Resim Arsivimiz
Tüm Hakları (©) 2005   -   Kültür Tarihi Araştırmaları Merkezi